Laddar Evenemang

Digital föreläsning: Heteronormativitet, barndom och förskola

När: 2021-05-11 kl. 17:30 - 19:00
Hitta hit

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning. OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor. OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

I sin föreläsning diskuterar Lena sexualitet och barndom med utgångspunkt i förskolans praktik och policy. Hur upprepar barn och vuxna i förskolan normer om sexualitet, familj, relationer och kärlek? Hur kan förskolan vara en plats där begränsande normer utmanas? Å ena sidan finns ett ökat intresse av att barn ska ta del av mindre normativa ideal och representationer, vilket visar sig i att normkritik efterfrågas inom förskolan och barnkultur. Å andra sidan finns föreställningar om det oskyldiga och ovetande barnet som behöver skyddas från sexualitet i allmänhet och queerhet i synnerhet. Presentationen tar avstamp i dessa motstridiga diskurser om vad som är lämpligt och önskvärt för barn och visar på de olika sätt detta tar sig uttryck i en samtida kontext.

Lena Sotevik doktorerar i Barn- och Ungdomsvetenskap i februari 2021 med avhandlingen Barbiebröllop & Homohundar – Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer. Lena arbetar vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet. Hon har en bakgrund inom genusvetenskap och som barnskötare inom förskolan. Anmäl dig till denna föreläsning senast 6 maj!

Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser (max fem).

VARMT VÄLKOMMEN!

Digital föreläsning: Heteronormativitet, barndom och förskola

När: 2021-05-11 kl. 17:30 - 19:00

Arrangör:

SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.