Laddar Evenemang

Barn i sorg

När: 2020-02-03 kl. 12:00 - 16:00
Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
Hitta hit

Cirka tio barn i Sverige drabbas varje dag av att en förälder dör. Kunskapsbrist hos vuxna kan leda till utebliven hjälp och stöd för barn och unga. Försämrad inlärningsförmåga, beteendeförändringar kan ge långsiktiga konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Besvär som ont i magen, oro, koncentrationssvårigheter kan ge ökad sjukfrånvaro och risk för försämrade betyg. Med rätt kunskap och praktiska verktyg kan skolans hjälp vara avgörande för barnets mående vid förskole- skolgång.

Föreläsare

Monica Nyström

Föreläsare och tillika Lyssnarnas val av Sommarvärd 2011 Monica Nyström förlorade sin man när deras barn var 4 och 6 år. Hon har nu levt ensam vid deras sida i drygt nio år och sett hur sorgen ändrar färg och form, vilka uttryck den kan ge och hur oförberedd samhället är på att möta barn i kris och sorg. Som förskollärare har hon tagit sig an att lyfta dessa barns behov. Genom sin yrkeskompetens gör hon deras röster hörda och belyser vad vi måste göra. För barns sorg är, som hon säger, vuxnas ansvar!

Susanne Nilsson

Susanne Nilsson är specialist i programmet för sorgbearbetning och har idag utbildat mer än 3000 människor inom olika yrkesgrupper som alla möter människor i sorg. Susanne driver Spirio sorgbearbetning™ för barn och vuxna i Malmö och är sedan 2009 en av nio i världen som utbildar i programmet för sorgbearbetning vid Svenska institutet för sorgbearbetning. Med hjärtat hos barnen och tron på deras förmåga, föreläser Susanne om hur vi kan vara trygga vuxna och hjälpa barnen att hantera sin sorg när en förälder eller syskon dör och alla andra förluster som kan drabba barnen.

Kontakt

Vid frågor vänd er till minnesfond@werntoft.se eller Elisabet Werntoft 0708-484 548

Om fonden

Karl Werntofts Minnesfond: minnesfond.werntoft.se har som syfte att hjälpa barn som förlorat en förälder. Vid fondens sammankomster med drabbade familjer har framkommit att skolan, i många fall,visar stor empati i stunden men saknar kunskap och verktyg att stötta dessa barn på längre sikt.

Barn i sorg

När: 2020-02-03 kl. 12:00 - 16:00
Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Arrangör:

Karl Werntofts minnesfond

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.