Laddar Evenemang
När: 2019-11-26 kl. 09:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Pris:

Inom Göteborg

1400kr

Övriga kommuner

2800kr

Hitta hit

Grundutbildning i MI under fyra dagar för elevhälsans professioner och rektorer.

Utbildare är Lena Rahle Hasselbalch, utbildare i kommunikation och motiverande samtal, föreläsare, MI-handledare samt medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

MI är en samtalsmetod i syfte att stödja människor i olika former av förändring. Metoden används idag på de flesta livsstilsområden så som alkohol, droganvändande, tobaksavvänjning samt förändringar i livsstil. Metoden baseras på ett grundläggande förhållningssätt som är icke-dömande, engagerat, empatiskt, respekterande och som betonar individens självbestämmande.

Datum

  • 26 november
  • 27 november
  • 17 december
  • 3 mars 2020

Vi startar kl 9.00 med fika, kursen startar klockan 9.30.

Sista anmälningsdag: Måndag 30 september. Anmälan inkluderar alla fyra utbildningsdagar. Anmälan är bindande efter den 30 augusti.

 

 

När: 2019-11-26 kl. 09:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.