Webbplatsen är skapad av avdelningen för digitalisering och innovation på Utbildningsförvaltningen.

https://sites.google.com/skola.goteborg.se/digitaliseringubf/ikt/undervisning-p%C3%A5-distans?authuser=0