Ett 40-tal barn från de båda avdelningarna på Apelsingatans förskola tittar fascinerat på när Camilla Fast plockar potatisar ur jorden som barnen själva varit med och planterat. Efter morgonsamlingen hörs sedan jubelrop när barnen med hjälp av spadar gräver fram potatisar från odlingslandet.

– Från jord till bord som vi brukar säga. Idag skördar vi potatis, barnen får skala dem och sedan äter vi soppa med egenodlade potatisar och morötter till lunch, säger barnskötaren Maria Bjensjö.

Utomhus får barnen utlopp för sin nyfikenhet

Ambitionen är att två dagar i veckan komma iväg till skogen. Innan pandemin bröt ut kunde de även ta bussen till havet.

Utifrån läroplanens mål och riktlinjer försöker pedagogerna genomföra så mycket som möjligt av undervisningen utomhus, även typiska inomhusaktiviteter. Naturvistelserna stimulerar barnens nyfikenhet och kreativitet. Där kan de både utforska på egen hand och delta i mer strukturerade aktiviteter.

– När vi gör matematik kan vi vara ute och räkna kottar. I skogen går vi på sagopromenad och tar med oss papper och pennor. När du sitter i skogen och ritar av ett träd blir det så mycket mer verklighet, du kan känna och lukta på det, säger Camilla Fasth.

Lär sig mer med hela kroppen

Utmaningen för pedagogerna är att skapa förutsättningar så att barnen vill vara ute i alla olika väder. När det regnar får barnen ta med vattenfärg och penslar ut på gården eller diskmedel att göra skum i vattenpölar med, som de sedan kan hoppa i.

– Man befäster kunskap bättre när man rör sig och har med hela kroppen. Alla lär inte av att sitta och lyssna på vad du säger, barn med andra inlärningsförmågor kan vi nå genom att vara ute och röra oss mer, säger Maria Bjensjö.

Gården på Apelsingatans förskola är särskilt anpassad för utomhuspedagogik. Förskolan har deltagit i Västra Götalandsregionens REBUS-projekt där en arkitekturpedagog skapat utemiljö efter barnens önskemål. Där finns bland annat en äventyrskulle som är en ”miniskog” med en damm, en bro och tätt planterade träd. Om barnen i stället vill gå ner i varv kan de bege sig till Sinnesträdgården i andra änden av gården för att måla eller bara ligga i gräset och vila.

Utbildning från Friluftsfrämjandet

Apelsingatans förskola ligger i Fiskebäck och är en av ett tiotal i Göteborgsregionen med I Ur och Skur-inriktning där personalen utbildats av Friluftsfrämjandet.

– Alla förskolor ska ju jobba med hållbarhet och naturens kretslopp. Genom utbildningen i Ur och skur får vi lite mer verktyg i ryggsäcken, säger Maria Bjensjö.

Utbildningen i utomhuspedagogik är på fyra heldagar och omfattar dels en struktur för att kunna organisera regelbunden friluftsverksamhet, dels konkreta tips i att lära ut matlagning i naturen, allemansrätt, artkunskap och hur man tar hand om naturen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Piggare pedagoger utomhus

Lunch och mellanmål äter de utomhus så ofta vädret tillåter. Den här dagen samlas barnen runt den jättelika kokgrytan för att äta soppan de själva odlat råvarorna till och färskt bröd som bakats av förskolans kokerska. De äldre barnen sätter sig med soppa och ostmacka i knäet medan bänken är lagom hög för de yngsta att stå och äta vid.

Att vistas så mycket utomhus är något som värdesätts av pedagogerna.

– Vi slipper de höga ljuden som blir inomhus. När jag kommer hem är jag trött i kroppen, men inte i huvudet, tack vare att man får vara ute så mycket, säger Camilla Fasth.

 

Om projektet “Rebus i det gröna”

 

Rebus i det gröna är ett delaktighetsprojekt där förskolebarn själva under handledning av en arkitekturpedagog får skapa sin egen utemiljö. Utifrån barnens skisser förverkligar sedan lokalförvaltningens personal barnens förslag. Det är en process där barnen först inventerar förskolans utemiljö för att sedan i ett antal workshops skapa och föreslå nya lekmöjligheter på sin förskolegård.

 

Målet är att processen ska ske helt utifrån barnens förslag och perspektiv. Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan lokalförvaltningen, kulturförvaltningen och stadens tio stadsdelar. Projektet leds av medarbetare från lokalförvaltningen och kulturförvaltningen med stöd av konsulent från Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen

 

 

Text och film Thomas Reckman