Grunden i skolan är att alla kan tillgodogöra sig text för sitt lärande. Men elever som saknar tillräckliga kunskaper i det språk texten är skriven på, som har en synskada, dyslexi, koncentrationssvårigheter eller en utvecklingsstörning får svårare att avkoda texten och inlärningen blir lidande.

– För en lärare blir det lättare att kommunicera med elever och med vårdnadshavare som inte har hunnit få så goda kunskaper i svenska. Men även för elever med dyslexi, för de som hellre vill lyssna än läsa och för att träna uttal i olika språk, förklarar Stefan Dellenborg som är IKT-utvecklare på GS Utbildningar och en av tre i projektgruppen.

Skriv/Tal/Översätt är ett verktyg med ”extra allt”. Där finns inbyggd talsyntes med samma språk som i Hjärntorget – svenska, arabiska, engelska, finska, franska, polska, spanska och tyska. Det finns inbyggd rättstavning, ordprediktion och uppslagning av ord mot WikiPedia eller mot internet. För dyslektiker finns ett specialutformat typsnitt (OpenDyslexic) för att underlätta läsningen. Det finns inställningar för läshastighet, uppläsning av bokstav, ord eller mening, storlek, färger och typsnitt. Det finns en talande miniräknare för alla språken. Det finns läslinjaler för elever med radbytesproblem och en skärmmaskering som skalar bort allt utom texten för elever som har lätt att bli distraherade. Även bifogade filer går att få upplästa. Formaten PDF, officepaketet, open office och epub stöds och tack vare det sistnämnda kan en e-bok på svenska bli en talbok på arabiska!

Ur tillgänglighetssynpunkt är Hjärntorget bland det bästa som finns i Sverige, och det ska vi vara stolta över, säger Stefan.

Från och med 21 mars kommer du att få tillgång till verktyget Skriv/Tal/Översätt i Hjärntorget. (Läs mer under rubriken Så kommer du igång med verktyget, nedan.) Där sparas alla dina texter och dokument och kan hämtas när som helst. Allt sparas i molnet och du har samma juridiska skydd som GFSE (Google).

– Genom att implementera verktyget i Hjärntorget är det enkelt att hitta och kräver ingen extra inloggning, säger Emil Johansson, systemförvaltare på Intraservice. Alla som har ett konto i Hjärntorget kan använda det, och det enda som behövs är en internetuppkoppling. Det fungerar i alla webbläsare, operativsystem och mobila enheter. Och för att alla ska kunna använda det så finns också menyerna i de olika verktygen på alla språk. Det kommer att underlätta mycket för både lärare, elever och vårdnadshavare.

Så kommer du igång med verktyget:

  • Från klockan 12 den 21 mars kommer det att dyka upp en popp-upp-ruta när du loggar i Hjärntorget. Den måste du kvittera för att komma vidare in i Hjärntorget.
  • Gå till ”Verktyg” och sedan ”Skriv/Tal/Översätt” så automatskapas ett konto åt dig. Där sparas alla dina texter och dokument och kan hämtas när som helst.

Intraservice kommer att erbjuda tre workshops kring verktyget, riktade till LVS, specialpedagoger och speciallärare. Varje LVS får bjuda in 2 specialpedagoger/speciallärare. Följande datum och tider är bokade:

– 17/4 kl. 13.00-15.00 (25 platser)
– 19/4 kl. 13.00-15.00 (16 platser)
– 20/4 kl. 09.00-11.00 (16 platser)

Se film om verktyget Skriv/Tal/Översätt: