Den första minilektionen jag hade i skrivserien handlade om att skriva en lista över ämnen som sedan går att skriva böcker om. Jag modellerade då hur jag skrev min egen lista, barnen fick samtala med sin pratkompis om sådant de kan mycket om och sedan skriva sin egen lista. (Alla minilektioner utgår från samma modell, enkelt beskrivet: läraren modellerar och lär ut, barnen övar i par och får sedan pröva på egen hand).

Nästa minilektion handlade om att börja skriva tankekartor utifrån listan. Jag erbjöd två slags tankekartor, en som gäller djur (som eleverna kände igen från år ett) och en som gäller annat än djur (utan givna rubriker). Dessa tankekartor går sedan att utveckla ju äldre barnen blir till att innehålla fler rubriker/fält. Man kan likna dem vid fyrfältare, sexfältare osv. Så här ser de ut:

026   X025XXX

 

 

 

 

 

Eleverna samlade sedan tankekartor så att de hade minst fem stycken redo att användas. Efter detta var det dags att börja skriva och jag hade en minilektion där jag visade hur jag gick från tankekarta till text i min modelltext om marsvin. Till hjälp hade eleverna denna instruktionskarta:

allt om_texter

Vad gäller de papper som eleverna skriver på kan man som lärare erbjuda olika alternativ och även signalera vilka förväntningar man har med antal rader. I ettan kan bildrutan vara större och det kanske bara finns en eller ett par rutor att skriva på medan antalet rader kan utökas med stigande ålder.

Under denna skrivperiod har jag haft en del minilektioner om just faktatexter, till exempel om att rita tydliga bilder med pilar och bildtext. Jag har också haft lektioner om mer ”allmänna” ämnen till exempel: stavning och att skriva längre texter.

En lektion som jag har fått upprepa är att just kontrollera att det är en faktatext som skrivs och ingen annan slags text då eleverna i vissa fall har blandat in både eget berättande och instruktionstexter (även om faktatexter faktiskt kan innehålla vissa delar av instruktioner).

Vi har också läst mycket faktatexter under tiden och diskuterat hur olika de kan vara uppbyggda. Här kommer en film där Amanda Hartman (verksam vid Columbia University, Teachers College) visar hur hon högläser ur en faktabok och involverar eleverna aktivt:
XXX
https://vimeo.com/album/2776933/video/55950927

Den här skrivserien har tyvärr blivit ganska sönderhackad av både lov, sim-vecka, studiebesök med mera så jag känner att jag som lärare skulle kunnat ha åstadkommit mycket mer men så där är det ju ibland. Jag får ta nya tag nästa gång det är dags för Allt-om skrivande.
Vi har en gemensam plan på skolan för vilka skrivserier vi jobbar med och i nästa månad är det dags för Korta stunder/berättande texter. Att alla befinner sig i samma skrivserie ger styrka både åt lärare och elever och jag tycker att det är viktigt att elevernas intresse hela tiden hålls uppe, genom en fast tidsplan. Att hålla på med samma slags texter för länge kan göra att barnen tappar intresset och kanske även att jag som lärare gör detsamma.
Nu är vi alltså inne i redigeringsfasen och barnen färdigställer sina texter:

007

När alla färdigställt en eller flera böcker (de hinner olika) är det dags för releaseparty. Då presenteras alla författare och titlar, vi går runt och läser varandras böcker och firar med lite salta pinnar.