Det viktigaste arbetet som skett under höstterminen är det som inte så lätt låter sig förpackas och dela med sig av i snygga “gör-så-här” planeringar. Det är det gemensamma ämnesövergripande arbetet kring de globala målen som vi skapar tillsammans men anpassar utifrån våra ämnen och elever.  Vår samsyn är gemensam men ingången utifrån respektive ämne ser olika ut. Varje lärare fyller med aktuellt och adekvat innehåll utifrån sina elevers behov och förutsättningar och sitt ämnes perspektiv. Målet är att stärka individens självständighet,  skapa helhet i lärandet och att våra elever ska rustas för att bli självständiga individer som kan tänka kritiskt och agera. Det gäller att skapa utrymme för innehåll som är angeläget för eleverna. Kritiskt textarbete innebär för oss lärare att vara lyhörda för våra elever, att låta elevernas röster höras, stärka de som inte alltid hörs  och i stort sett ständigt vara sökande efter relevant innehåll.

Visst har årets sista skolvecka även på vår skola inslag av “juligheter”, kreativitet, samarbetsövningar, spel och film men även de allra flesta av dessa aktiviteter väljs med omsorg och utifrån relevant och meningsfullt innehåll. Som julfilm valde jag att visa  “Mr Stink” för eleverna i åk 6. Filmen som är baserad på boken av David Walliams får igång samtal och tankar om att “there’s more than meets the eye”. Frasen är ett uttryck för att någon eller något har bra kvalitet under ytan och inte  bara en snygg förpackad yta; vi är alla mer än vad vi ser ut. Det blev efterföljande samtal om fördomar och att inte döma ut andra på förhand på grund av förutfattade meningar och fördomar. I filmen tar sig den mobbade 12-åriga Chloe an en stinkande uteliggare och låter honom och hans hund bo i  familjens trädgårdsskjul utan resten av familjens vetskap. Inte nog med att Chloe blir retad av tjejerna i skolan hon har även ett komplicerat förhållande till sin mamma som bara verkar bry sig om Chloes perfekta lillasyster och sin kampanj för att bli parlamentsledamot med vallöftet att alla hemlösa ska bort från gatan.

Som spelaktivitet valde jag Telenors och Surfa lugnts  “Jakten på Sanningen”.  Det är ett spel som uppmuntrar till källkritiskt tänkande. Nätet är en fantastiskt tillgång, men rymmer som bekant även en hel del osanningar, rykten och bakvända berättelser. Med hjälp av mobilerna ger sig eleverna ut på en sanningsjakt som gör det lite roligare och mer spännande att lära sig vikten av källkritik. Genom kluriga frågor ges tips på hur man kan tänka källkritiskt och använda sin nyfikenhet för att upptäcka falska nyheter. Spelet beställde jag kostnadsfritt men det verkar ha har varit enormt eftertraktat och är för tillfället slut på lager. Däremot finns frågorna online här och de går utmärkt att använda även utan spelplan. Källkritik och kritiskt textarbete behöver tränas i den miljö där behovet är som störst med riktiga frågor att ta ställning till. Den som är riktigt bra på att söka vinner spelet.

På skolan  har vi ett pågående ABC-projekt där vi skypar och kommunicerar med elever och lärare i Khatmandu Nepal om och kring vårt arbete med de globala målen. Eleverna i Khatmandu arbetar med det det nionde globala målet som handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Något som är ett utvecklingsområde i deras land. Vårt främsta fokus har varit mål nr 3 som handlar hälsa och välbefinnande, men som en elev sa så går målen in i varandra och hör ihop. Några av våra elever är redan rustade för att hålla i live-samtal på engelska, andra behöver man stötta och ge andra verktyg för att låta deras röster bli hörda. Vi använder det digitala verktyget Book Creator för att samla ihop arbetet. Det blir en digital yta med en representation av en mångfald av elevröster. I den bläddringsbara boken presenterar eleverna sig själva, de sammanfattar det viktigaste de lärt sig, frågor, funderingar,  insikter och framöver sitt agerande.

17 också är ett kostnadsfritt material om de globala målen med diskussionsunderlag och  som varit uppskattat att läsa och diskutera. Eleverna har fått välja ett mål och göra sin egna serie. I den tillhörande lärarhandledningen finns en mall att följa men de allra flesta har valt att göra sina serier och kreativa tolkningar på frihand.

 

 

Greta Thunbergs tal  från FN-konferensen COP24 i Katowice, Polen har de också fått se. Det är verkligen ett konkret exempel på hur en ung person kan göra sin röst hörd. Intressant utifrån ett Critical Literacy perspektiv.

Några andra resurser att använda för arbetet med de globala målen:

På svenska:

www.globalamålen.se

På engelska:

www.globalgoals.org 

www.worldslargestlesson.globalgoals.org

Dagen före julavslutningen torsdagen den 20/12 hade vi en mycket uppskattad arbetsmarknadsdag där eleverna fick lyssna på olika personer som berättade om sina yrken  inom Göteborgs Stad och vägen till deras yrkesval. Även här handlar det om hållbar utveckling. Här ser vi Gunilla Ohlsson Ottosson, Kommunikatör vid Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

 

Vår avslutning var allt annat än traditionell: i år blev det skridskoåkning i Wallenstamshallen. Det serverades julmusik, varm choklad och lussebullar. Det var glatt på isen kan man säga så det var en hit.

Globala målen är lärande som inte tar “slut” och direkt efter jul och nyår tar vi vid där vi pausade.

Fram tills dess önskar jag er alla en trevlig och välförtjänt ledighet!