Mina elever i åk 8 har den här våren haft i uppdrag att utmana sig själva som läsare. Jag brukar genomföra läsintervjuer med mina elever för att kunna stötta dem i deras läsning. Tidigare har jag skapat eller använt mig av egenhändigt skapade bokpratsfrågor att enas kring i gemensamt samtal trots olika böcker, men nu  behövs det knappast längre. Det finns numera en smidig app sedan den 24 april som heter Boksamtal. Stort tack till Vårbyskolans elever som skapat appen! Här kan du läsa mer om projektet bakom.

Inför boksamtalen pratade vi om syfte och hur boksamtalen kan bli så meningsfulla som möjligt.

Boksamtal

  • Våra samtal kännetecknas av igenkänning och nya perspektiv
  • Det meningsfulla samtalet är eftertänksamt och fördjupande
  • Vi lyssnar intresserat och ställer frågor som uppmanar till att berätta mer

Appen gillas av både elever och mig. Så smidigt och lätt att få till äkta engagerande samtal. Eleverna laddade ner appen och därefter samtalade de två och två. Jag cirkulerade runt och lyssnade på elevernas fantastiskt fördjupande boksamtal. Såväl mina elever och jag kan intyga att det är ett som utlovat suveränt verktyg. Som avrundning, eller exit note, skapade jag en fråga i Google Classroom, en smidig funktion för att snabbt samla in elevernas tankar och reflektioner. Eleverna fick själva välja ut en meningsfull fråga utifrån Boksamtalsappen och sina parsamtal som de skriftligen reflekterade över och delade med sig av till mig.

Jalla – raka vägen! B

Fil 000 (2)Jag blev lite nyfiken på ett cirkulationsexemplar av Jalla – raka vägen! B, som kom till skolan. Det är ett nytt genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråk åk 7-9; författad av Terese Andersson och Tiia Ojala. Smakprov hittas här: Jalla – raka vägen.

Det som lockade mig med arbetsmaterialet var att den bygger på cirkelmodellen, utgår från texttyper, erbjuder rikligt med stödstrukturer och skrivmallar, och att fokus ligger på kommunikativ språkutveckling, samt att texterna verkade elevnära, autentiska och engagerande.

Jag plockade in en aktivitet från kapitlet  “Att arbeta med att hålla tal” eftersom det passade in i det pågående retorikarbetet som vi arbetar med i undervisningen svenska/svenska som andraspråk åk 8. Vi läste och lyssnade samtidigt till Timbuktus tacktal. Texten återfinns även här och videoklippet finns här:

Fil 001 (1)

Vi utgick från frågorna i läromedlet till att samtala och förstå texten (se bilden till höger). Några av orden ur talet behövde förklaras närmre:  doktrin, diskreditera, merit, berättiga, yttring.

Arbetsmaterialet ger bra med struktur och efter att ha följt stöttningsmallarna i boken kunde alla utifrån sin nivå skapa egna tacktal enligt mönstret för att hålla tacktal. I boken ges bland annat följande förslag:

Tacka en familjemedlem för allt hen har gjort för dig. Ge tre argument, alltså tre exempel på vad hen har gjort för dig som du är tacksam för.

Flera valde att skriva tacktal till sin mamma inför mors dag, andra skrev tacktal t.ex. till favoritförfattare, artister och fotbollsspelare. Talen övades och redovisades i smågrupper. Jag gillar hur snabbt eleverna genom stödstruktur gick från att läsa – hitta fram till hålla-tal-receptet  och hitta texttypens mönster till att starta sin egna kreativa process. Eleverna verkade stolta över sina tal. Jag tror definitivt att den här boken och upplägget passar bra som avstamp både i undervisning inom svenska och svenska som andraspråk.

Så här de sista skälvande lektionerna innan terminen är slut kanske ni som jag vill passa på att uppmuntra eleverna till att hålla i och hålla ut med läsande och skrivande även under sommarlovet. Tävlingsmomenten kan nog verka lite lockande dessutom.

Jag har läst

För att motivera mina elever i åk 8 att fortsätta att utmana sig själva som läsare även under sommarlovet kommer jag att använda mig av sidan “Jag har läst”. Via den länken kan eleverna lägga upp enkla bokrecensioner och berätta vad de läst och jag får på så sätt får jag ta del av digitala ”vykort” under sommaren. Alla skolor som använder sidan deltar automatiskt i en tävling om att vinna böcker till klassen. De skolklasser som läst flest böcker under sommaren och skickat in sina bidrag  är med och tävlar om presentkort till klassen till att köpa böcker för. Förstapriset är på 3000 kr. Jag har hört mig för och satsningen inkluderar inte bara elever i de lägre årskurserna utan även äldre elever. Information som eleven fyller i på www.jagharläst.se skickas automatiskt både till LegiLexi och till läraren. På sidan hittas ytterligare informationsmaterial och forskningsartiklar. Ansvarig för tävlingen är den icke vinstdrivande stiftelsen LegiLexi Stiftelse och tävlingsperioden pågår från 1/6-till 15/8 2017.

Novellix novelltävling

Novellix anordnar en novelltävling som är öppen för alla som ännu inte fyllt eller fyller 26 år under 2017. Temat är Kaos: Oreda. Ovisshet. Komplexitet. Kaos i världen och kaos i hjärnan. Inom naturvetenskapen är kaos inte liktydigt med oordning utan benämningen på fenomen där en liten förändring förstärks med tidens lopp, något som även kallas fjärilseffekten. Vad väcker ordet kaos för associationer hos dig? Skriv en novell fritt utifrån temat. Bidrag kan skickas in mellan den 16 maj till 30 juni. Novellen ska vara på mellan 20 000 och 30 000 tecken, inklusive blanksteg. Spara novellen som ett .doc, döp filen med ditt namn och novellens titel och skicka den till: novelltavling@novellix.se (red. tävlingen är avslutad)

För åk 8 finns även lilla novelltävlingen, ett samarbete mellan Novellix och Bonnier Education, där bidraget skickas till: lillanovelltavlingen@novellix.se. Temat för den novellen är förändring: förändring i världen, förändring i livet, förändring i familjen. Känslor som ändras och relationer som förändras. Förändringens tid är nu. Novellen ska vara 5 000–8 000 tecken lång, inklusive blanksteg, och den som tävlar måste gå i åttonde klass. Texten sparas som ett .doc, döp filen med namn och novellens titel.

“Nåväl” – det var det hele för den här gången.

/Cecilia