Den unge Raoul Wallenberg – en berättelse i bilder av författaren och Raoul Wallenbergforskaren Lars Brink.

En bildserie om den unge svensken som genom personligt mod och fara för eget liv räddade tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen under Andra världskriget.

Genom familjens fotoalbum får vi följa Raoul Wallenbergs liv genom barndoms- och ungdomstiden. Vi får lära oss om hans skolgång och följa hans liv och intressen.

På plats i Europa såg han hur antisemitismen och annan rasism utmynnade i förföljelse och utrotningsläger. Vi får veta om hur han i det av nazismen behärskade Ungern lyckades befria livshotade människor. Och om hur han uppfann skyddspasset som gav tiotusentals förföljda judar svensk medborgarstatus och skydd.

I andra världskrigets slutskede togs Raoul Wallenberg tillfånga av Sovjetunionens säkerhetsorgan när ryska armén befriade Ungern. Den 6 februari 1945 skrevs han in som krigsfånge i fängelset Lubjanka i Moskva.

Sverige svek. 58 år senare bad man familjen om ursäkt. Ännu pågår forskning om Raoul Wallenbergs slutliga öde. Genom intervjuer och samarbete med hans syster Nina Lagergren har jag fått tillgång till fotoalbum och andra föremål med knytning till hans liv och insatser.

Raoul Wallenberg är idag en globalt etablerad symbol för äkta civilkurage. En ung svensk som stred för alla människors lika värde. Och genom egen handling lyckas rädda liv, många liv.

Bokning görs direkt till föreläsaren

Lars Brink

Mobil 0707669292

E-post: lgb1945@infotimbuktu.se

Författaren har med sig ett USB-minne och utgår från att arrangemanget sker i aula eller skolsal utrustad för visning av PowerPoint-bilder (PPT).

Lars Brink är filosofie licentiat och medlem av Sveriges Författarförbund. Han har forskat och skrivit flera böcker om Raoul Wallenberg.

Av hänsyn till resvägen: lägg gärna framträdandet efter kl. 10.00. Klassbesök, storsamling, hela skolan; allt är möjligt.

Föreläsningen bekostas av Levande Historia i Göteborg

Referens: Ann Hanbert, 031-3680069  ann.hanbert@stadshuset.goteborg.se