Nu kan du som möter barn och unga lära dig mer om fysisk aktivitet på recept FaR på egen hand och helt i egen takt.

Metoden FaR används som prevention och medicinsk behandling för barn, unga och vuxna. Sedan många år finns platsbundna utbildningar om metoden vilka nu kompletteras med nätbaserade utbildningar på grund- och fördjupningsnivå.

Ökad tillgänglighet

Syftet är att öka tillgängligheten så att fler medarbetare inom primärvården och elevhälsan får mer kunskap om fysisk aktivitet och FaR.

Ett behov som behövde tillgodoses

– Helt klart fanns det ett behov som vi behövde tillgodose, berättar Emma Henning på Centrum för fysisk aktivitet. Utbildningarna har vi skapat för dem som vi möter och som har efterfrågat mer flexibla utbildningsmöjligheter.

De nätbaserade utbildningarna genomförs i egen takt och tar vardera cirka 3 timmar att genomföra. Grundutbildningen i fysisk aktivitet/FaR för barn och unga kräver inga förkunskaper. De två fördjupningsutbildningarna, ”Motiverande samtal om fysisk aktivitet” samt ”Individanpassning och förhållningssätt kring fysisk aktivitet” kräver förkunskaper i FaR som metod.

– Utbildningarna innehåller inspelade föreläsningar, interaktiva moment och övning med patientfall för att ge en blandning av teori och praktik, säger Anna Orwallius. Vi ser fram emot att få deltagarnas feed back!

På 1177 kan du läsa mer om FaR för barn och unga: Barn kan få fysisk aktivitet på recept – 1177

Fakta

Utbildningarna finns i Lärportalen/VGR:

Grundutbildning: Fysisk aktivitet/FaR – barn och unga (vgregion.se)

Motiverande samtal om fysisk aktivitet – barn och unga (vgregion.se)

Individanpassning och förhållningssätt kring fysisk aktivitet – barn och unga (vgregion.se)

Emma Henning och Anna Orwallius är leg. fysioterapeuter och arbetar med utbildning med inriktning barn och unga på Centrum för fysisk aktivitet