Två saker som är oerhört viktiga för mig i mitt arbete är reflektion och att kunna sätta ord på vad man gör är. Genom att sätta ord på det jag gör och varför blir min undervisning så mycket tydligare, både för eleverna men även för mig själv. I mitt förra inlägg ställde jag mig frågan ”hur pass öppen är jag egentligen för nya saker, och är digitaliseringen i grunden något nytt?” Det enda som förändrats är att jag och mina kollegor har blivit mer medvetna om hur vi arbetar, och faktiskt redan har arbetat med digitaliseringen. Vi har bara inte vetat om det. Vi har liksom varit före vår tid, åtminstone före skrivelserna i den reviderade kursplanen.

Utdrag ur den reviderade kursplanen:

”Skolan skall bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De skall även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inrikting träningssärskola:

– kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande kommunikation och lärande.”

Vad vi redan gör

Nedan listas några vanliga arbetsmoment där digitalisering är högst närvarande. Ni kommer säkert hitta ännu fler exempel på vardaglig digital användning i undervisningen.

 • Dokumentation av verksamheten och den egna utvecklingen genom foto och film. Här är det både elev och personal som tar kort. Vilka bilder som skall representera vad beror helt och hållet på syftet med uppgiften. Ibland är det eleven som helt själv väljer bilder, ibland är det pedagogen.
 • Gemensam visning av digitala bilder på projektorn.  Här kan det handla om bilder som tagits vid en utflykt och syftet är att alla skall kunna delta och känna delaktighet kring en gemensam upplevelse. Uppgiften brukar bli väldigt uppskattad när man använder sig av bilder som eleverna tagit eller valt. Då blir det automatiskt elevens intresse som styr eftersom hen har tolkningsföreträde.

Frågor som man kan ställa kan vara ”Vad är det på bilden? Vem tog fotot? Vad hände bredvid (det som inte syns) osv” Genom att flytta fokus från sig själv och till en bild blir det mer avdramatiserat och de flesta brukar faktiskt ha något att säga om bilden. Detta arbetssätt skapar gemenskap och delaktighet och som min kollega en gång sa; kameran skapar jämlikhet.

 • Lästräning och gemensam skrivning med datorn uppkopplad på projektorn.
 • Talsyntes (att själv kunna utföra momentet att få en text uppläst)
 • Internetsökning, skriva eller använda Siri
 • Mobiltelefonen och alla funktioner, ringa vanligt, ringa FaceTime, använda röstkommandon etc.
 • Betalappar  i mobil (kanske inget eleverna har, men det är bra att känna till Swish, västtrafiks ToGo)
 • Mail, meddelande i dator, ipad, mobil.
 • Appar i mobil och på Ipad, tex väder, skolmatsedel, nyheter mm
 • VR glasögon ( filma en aktivitet, tex en spårvagnsresa, och titta på den genom VR glasögon)
 • Sociala medier (vad är ok att lägga ut, gränssättning, etik och moral)

Undervisningen ska passa alla

Då det är mitt ansvar som pedagog att organisera, planera och genomföra undervisningen så att eleverna får använda digitala verktyg som främjar deras kunskapsutveckling, så måste jag verkligen se till varje enskild elevs behov. Alla är på helt olika nivåer på grund av sina kognitiva funktionsvarianter. En elev har tex lärt sig trycka in koden 0000 och vi tycker det är ett otroligt stort framsteg eftersom denne tidigare inte ens ville röra något med sina fingrar. En annan har förstått att man kan använda Sirifunktionen på sin iPad (styr Ipad med rösten) och på så sätt hittat alternativa lösningar då hen inte kan skriva. Det som är viktigast är att det är meningsfullt för eleverna. Kunskaperna skall vara användbara och de skall själva känna och förstå syftet med kunskapen.

Nedan delar jag med mig av en grovplanering för ett ämnesöverskridande temaarbete där digitaliseringen sveper som en röd tråd genom alla ämnen, blocken, i träningssärskolan.

Samarbete med övriga klasser är möjlig eftersom man anpassar uppgifterna efter eleverna. I vårt kunskapslärande har vi också den fantastiska möjligheten att använda oss av Universum och Ungas Kraft samt Framtidsfrön eftersom vår skola har ett samarbete med dem.

Grovplanering tema “Digi explora”

Vi har valt att fokusera och träna på följande förmågor under detta tema:

Tid 

 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteter

Kvantitet 

 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.

Orsak och verkan 

 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.

Tekniska lösningar  

 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

(Våra elever blir alltid mer intresserade om det finns en liten story bakom temat, och gärna lite fantasitema. Så vi brukar hitta några små figurer och bygga upp ett litet äventyr kring dem, och nu blir det en temasaga om Digi Explora.)

Förberedelser: 

 • Fixa veckodagar i original
 • Skapa en mailadress till Digi Explora
 • Fantisera ihop ett spännande äventyr med kursplanen som grund, och digitalisering som en röd tråd genom temat.
 • Hitta några att samarbeta med som kan skapa 7 QR koder

”Den lilla figuren Digi Explora har busat under sommaren. Kanske hade hon lite tråkigt när alla fritidsbarn gick hem på semester, eller så ville hon bara busa lite med oss. Det som hänt är att alla riktiga veckodagar är borta. De där fina, inplastade dagarna med silverbokstäver bak. Det finns ju nya bilder med veckodagarna på, men de riktiga, äkta dagarna, är borta. Vart har de tagit vägen? Det kommer att bli vår uppgift att finna de 7 dagarna innan påsklovet.” 

Digi Explora är en upptäcktsresande älva som älskar att lära sig nya saker. Hon vill att alla barn också ska få känna hur spännande det är med nya saker, därför har hon trollat bort dagarna till olika länder i världen.  Hon är dock en modern älva så hon har lämnat några ledtrådar, en resväska med 7 QR koder, numrerade med varsitt nummer 1-7. Vi vet inte vad det är, det är ju bara en massa svarta kluttar huller om buller. Är det moderna skattkartor?  Detta måste vi bara dokumentera, så vi låter eleverna fota med sin iPad och det visar sig att när man fotar så scannar man koden och får upp en världsdel.

Det är här äventyret börjar. Digi Explora har kontakt med oss under höstterminen och en bit in på vårterminen via mail och brev och genom mailen får vi instruktioner på vad vi behöver göra för att återfå veckodagarna. Vi börjar med QR nr 1 som tar oss till Europa. Eftersom vi har en elever med ursprung i Turkiet har vi valt Turkiet som land i Europa. Arbetssättet fortsätter på samma sätt i alla världsdelar och i maj nästa år kommer vi ha en gemensam redovisning, utställning på temat Digi Explora. Alla kommer arbeta på lite olika sätt men tanken är att alla skall känna igen något när vi samlas och uppdraget är slutfört.

 1. Europa                                                          
 2. Asien
 3. Afrika
 4. Nordamerika
 5. Sydamerika
 6. Australien och Oceanien
 7. Antarktis

Arbeta med varje världsdel

Europa – en världsdel MÅNDAG

(Vi har valt Turkiet eftersom det finns elever med ursprung därifrån)

Det finns många länder i Europa. Hur ska vi veta vart vi ska leta?

Digi Explora skickar mail.

Måndag finns i Turkiet. Det är jättelångt till Turkiet. Vi kan inte gå till Turkiet. Det är för långt bort. Hur kan vi hämta hem Måndag?

Tid: Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax 

Digi Explora skriver att vi ska lära oss lite om Turkiet.

Vilket språk talar man i Turkiet? Djur/natur

Känner vi någon som kan några ord på turkiska?

Kan vi ringa facetime till xxx? Mobil, ipad hur göra?

Orsak och verkan: Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.

Tekniska lösningar: Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt 

Digi Explora säger att hon kan skicka hem Måndag men det kostar XX kr. Vad heter valutan i Turkiet?

Kvantitet Pengars användning. Ta reda på vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt

Hur kan man betala på olika sätt; kontant, swish mm. Det kommer ta ca 4 dagar eftersom brevet kommer att färdas med olika färdmedel genom Europa och till Svartedalsskolan.

Måndag kommer tillslut tillbaka.

Firar med någon maträtt

Annat, vilka fler ämnen kan vi involvera?

Asien – en världsdel TISDAG (Kina)

Nästa QR kod visar en bild på Asien.

Det finns många länder i Asien. Hur ska vi veta vart vi ska leta?

Digi  Explora skickar mail. Tisdag finns i Kina. Det är jättelångt till Kina. Vi kan inte gå till Kina. Det är för långt bort. Hur kan vi hämta hem Tisdag?

Digi Explora skriver att vi ska lära oss lite om Kina.

Djur/natur

Vilket språk talar man i Kina?

Känner vi någon som kan några ord på xxx?

Kan vi ringa facetime till xxx? Mobil, ipad hur göra?

Digi Explora säger att hon kan skicka hem Tisdag men det kostar 10 kr. Vad heter valutan i Kina? Hur kan man betala på olika sätt; kontant, swish mm. Det kommer ta ca 4 dagar eftersom brevet kommer att färdas med olika färdmedel genom olika länder till Sverige och Svartedalsskolan.

Tisdag kommer till slut tillbaka.

Firar med någon maträtt.

Annat, vilka fler ämnen kan vi involvera?

Vi fortsätter på samma sätt med alla världsdelar, vi utgår från elevernas intresse och de kopplingar som finns till länderna i varje världsdel.  Den enda världsdelen som skiljer sig lite från övriga är Antarktis eftersom det inte bor människor permanent där.

Afrika – en världsdel ONSDAG (vilket land i Afrika finns det kopplingar till)

Nordamerika – en världsdel TORSDAG 

Sydamerika -en världsdel FREDAG 

Australien-Oceanien – en världsdel LÖRDAG 

Antarktis – en världsdel SÖNDAG

Då vi vet, att vägen genom alla världsdelar varken kommer bli rak eller som vi tänkt oss, så finns det gott om utrymme för elevinflytande på vår resa runt jorden. Bara vi är i tillbaka innan påsklovet, för i april 2019 har vi redan bjudit in till stor fest. En välkommen hem fest för Digi Explora och den vill man inte missa.