“Mykologi” heter ju det vetenskapliga studiet av svampar. Svampar är inte något jag vet om, men ordet “-logi”, ur det grekiska logos (“tal, ord, tanke, förnuft”), har jag ägnat en stor del av mitt liv åt.

MIK, som står för det långa ordet “medie- och informationskunnighet”, har blivit ett etablerat begrepp för att hänvisa till mediepedagogik. Begreppet är en översättning av det engelska begreppet MIL, media and information literacy, som har, tack vare UNESCO:s omfattande arbete inom området, fått stort genomslag globalt.

MIK definieras så här: det hänvisar till “individers, gemenskapers och organisationers förmågor att ha tillgång till, evaluera, analysera och producera media i olika former”. Begreppet är ett policydrivet samlingsbegrepp som lanserades av UNESCO 2011 och överfördes till den svenska kontexten. Det finns flera konkurrerande begrepp, inte minst eftersom läroplanen talar om “digital kompetens”, och man måste alltid specificera vilka medie- och kommunikationsformer, målgrupper, genrer och lärmiljöer det egentligen handlar om när man använder begreppet MIK.

MIK hänvisar till “individers, gemenskapers och organisationers förmågor att ha tillgång, evaluera, analysera och producera media i olika former”.

MIKologi – det är ingen mytologi, inte heller magi, utan det handlar om att stödja individer och grupper i att hantera medier. Det handlar om både att ta emot budskap (reception, konsumtion) och att skapa budskap (produktion) samt en samtidig kombination av dessa två (prosumtion). För att kunna klara detta behöver pedagogen ha en inarbetad uppfattning kring hur medierna fungerar. Och det är sannerligen inte helt lätt i dagens digitala medielandskap där medier finns överallt och påverkar oss på ett komplext sätt.

Jag har arbetat med MIK redan innan begreppet finns. I mina roller som journalist, journalistutbildare, lärare och lärarutbildare, och numera som forskare inom ämnet, har jag ofta stött på en massa praktiska funderingar. De vill jag sätta ord på och dela av mig med er här. Jag kommer även att tipsa om aktuell forskning och intressanta forskningsrelaterade evenemang. Hoppas ni vill följa med!

Om ni har några specifika frågor som ni vill att jag skulle ta upp och diskutera får ni gärna kontakt med mig.

Läs mer om mig på http://maaritjaakkola.se, följ mig på Twitter @maaritjii, kontakta mig på LinkedIn (jag är LION) eller mejla mig på maarit.jaakkola@gu.se.