Ulrika Ringsberg och Annie Andréen som tagit fram materialet “Den röda tråden i programmering”.