Ett handledningsmaterial kring digital kompetens och Medie- och informationskunnighet (MIK), för dig som är verksam i förskolan.

Utifrån handlingsplan för digitalisering, prioriteringsområde Digital kompetens, har ett handledningsmaterial kring MIK, Medie- och informationskunnighet tagits fram av förskoleförvaltningen.

Materialet är tänkt att både fungera som kunskapsstärkande för dig som pedagog samt som en handledning för arbetet som sker tillsammans med barnen i verksamheten. Målet är att skapa ett lustfyllt förhållningssätt till ämnet.