Förskoleförvaltningen har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) tagit fram ett utbildningsmaterial på temat medie- och informationskunnighet. Materialet är framtaget för att stärka pedagogers kunskaper och kompetenser inom medie- och informationskunnighet samt ge konkreta redskap i ämnet. Materialet är särskilt framtaget för undervisande personal i förskolan och heter MIK-templet. Utbildningsmaterialet, MIK-Templet, är uppdelat i olika delar:

  • MIK: Fortutbildning för pedagogisk personal i förskolan (online utbildning) – Ett utbildningsmaterial för dig i korta moduler om medie- och informationskunnighet.
  • MIK: Handledningsmaterial för pedagogisk personal i förskolan (pdf). Ett handledningsmaterial för att stärka arbetslagets gemensamma arbete med medie- och informationskunnighet.
  • MIK: Aktiviteter för barn (pdf): Inspiration och tips på aktiviteter kring medie- och informationskunnighet. som kan genomföras i barngrupp.
  • MIK-Templet Jr: Interaktiv sagoberättelse för barn tillsammans med pedagog (online).
Till lärresursen ➜

Kort film som beskriver MIK materialet

Kort film som beskriver MIK-materialet