Lärarnas forskningskonvent 2024 – delta på plats eller online!

Pedagogen Hus A Västra Hamngatan 25, Göteborg, Sverige

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024! På denna mötesplats får du möjlighet att fördjupa dig i konkret forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal praktiknära forskare inom området.

250kr

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Pedagogen, Hus A Västra hamngatan 25, Göteborg, Göteborg

Som ett led i arbetet med att utveckla goda praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och lärare och skolledare i Göteborgsregionen bjuder ULF härmed in till symposium och workshop. Eventet riktar sig till lärare och skolledare som har mött dilemman, problem eller frågor i sin praktik med potential att utforskas i ett samverkande skolnära […]

Gratis

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.