Alumnträff för lärare

Pedagogen, B-huset, lokal B1 116, Läroverksgatan 15 eller digitalt via Zoom. Läroverksgatan 15, Göteborg, Sverige

Välkommen till en alumnträff för dig som är lärare och har studerat vid Göteborgs universitet. Du får veta mer om systematiskt kvalitetsarbete och möjligheter att samverka med universitetet om praktiknära forskning och forskarutbildning. En träff för dig som är lärare och har studerat vid Göteborgs universitet eller kanske bara är nyfiken på att hålla kontakt […]

Poesins kraft – Vetenskapsfestivalen

Stadsbibliotekets hörsal Götaplatsen 3, Göteborg, Sverige

Hur kan arbetet med poesi och estetiska uttryck användas för att skapa utveckling och lärande för barn i formella och informella lärsituationer? I skolan, på fritidshemmet eller exempelvis genom läsupplevelser i hemmet? Medverkande Anna Lyngfelt, Professor Katarina Dahlbäck, Lektor Moderator: Tarja Karlsson Häikiö, Forskningsplattformen Educational Research in the Arts, ERA Alla från institutionen för didaktik […]

Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan

Läroverksgatan 15

Välkommen till ett seminarium om sociala samspel och relationsskapande mellan personal och barn i förskolan. Presentationen baseras på en nyligen publicerad avhandling. Medverkande: Katarina Nilfyr, universitetslektor i pedagogik på högskolan i Kristianstad

Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik – ung i en utmanande tid

Världskulturmuseet Södra vägen 54

Symposiet arrangeras i ett samarbete mellan forskningsplattformarna Public Life, Arts and Critical Engagement (PLACE) och Educational Research in the Arts (ERA), båda två hemmahörande vid Konstnärliga fakulteten, samt nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) vid Humanistiska fakulteten. Till anmälan

Mötesplats läsning: Att kartlägga och följa upp barns tidiga läsutveckling

Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C Bohusgatan 13C, Göteborg

Välkommen till en mötesplats med fokus på läsundervisning för elever i grundskolans låg- och mellanstadium! Charlotte Georén Sprung, lärare och SLS-utvecklare på Gunnestorpsskolan och Miriam Svartborn, SVA-lärare på Tångenskolan, berättar om sina erfarenheter av att stötta elevernas läsutveckling.

Lärarnas forskningskonvent 2024 – delta på plats eller online!

Pedagogen Hus A Västra Hamngatan 25, Göteborg, Sverige

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024! På denna mötesplats får du möjlighet att fördjupa dig i konkret forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal praktiknära forskare inom området.

250kr

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Pedagogen, Hus A Västra hamngatan 25, Göteborg, Göteborg

Som ett led i arbetet med att utveckla goda praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och lärare och skolledare i Göteborgsregionen bjuder ULF härmed in till symposium och workshop. Eventet riktar sig till lärare och skolledare som har mött dilemman, problem eller frågor i sin praktik med potential att utforskas i ett samverkande skolnära […]

Gratis

Kurs: Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Center för skolutveckling eller digitalt

Göteborgs universitet och Center för skolutveckling erbjuder denna fördjupande utbildning kring flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som sträcker sig över läsåret 2024-25. 

Gratis

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.