Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Stopp min kropp – att prata med barn om kroppens integritet, sexualitet och sexuella övergrepp

När: 2019-03-08 kl. 14:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

Föreläsningen är ett försök att samla goda exempel på hur samtal med barn om kroppen kan ske i vardagen. Syftet är att stärka vuxnas mod att våga öppna upp för samtal med barn i olika åldrar om kroppslig integritet, sexualitet och sexuella övergrepp, teman som vuxna ofta upplever svåra att prata om.

Föreläsare: Elisabet Nord, beteendevetare, leg psykoterapeut, Rädda Barnen Centrum för stöd och behandling

Målgrupp: Du som arbetar med barn och unga

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Vaddå SRHR? Stopp min kropp – att prata med barn om kroppens integritet, sexualitet och sexuella övergrepp

När: 2019-03-08 kl. 14:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.