Laddar Evenemang

INSTÄLLT! Vaddå SRHR? Sexualundervisning på lättare svenska

När: 2019-05-09 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Under en halvdag får du verktyg och tips för undervisning om sexualitet och relationer utifrån RFSU:s metodmaterial Sexualundervisning på lättare svenska. Materialet och kursen tar upp allt från anatomi och könssjukdomar till normer, relationer och sexuella rättigheter. Särskild vikt läggs vid hur vi kan undvika att upprepa diskriminerande normer och stereotypa föreställningar kopplat till hudfärg, kultur, religion, kön och sexualitet. Under halvdagen varvas föreläsning med konkreta metoder, samt möjlighet att utbyta erfarenheter.

Målgrupp: Du som arbetar som lärare, annan skolpersonal eller i elevhälsan och möter unga som nyligen flyttat till Sverige, exempelvis språkintroduktionselever

Föreläsare: Agnes Dahné, projektledare på RFSU Göteborg och författare till metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

INSTÄLLT! Vaddå SRHR? Sexualundervisning på lättare svenska

När: 2019-05-09 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.