Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

När: 2019-03-19 kl. 09:00 - 11:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.Verksamheten erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende för dig som möter personer i sexuell utsatthet.

Föreläsare: Annika Emricsson och Anna Isaksson, Mika-mottagningen Göteborgs Stad.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Vaddå SRHR? Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

När: 2019-03-19 kl. 09:00 - 11:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.