Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Introduktion till hbtq och normer

När: 2019-05-07 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna.Under en halvdag kommer vi att diskutera och fördjupa oss i begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet.

Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter

Föreläsare: Hanna Byström, utvecklingsledare, SRHR-teamet, Göteborgs Stad

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Vaddå SRHR? Introduktion till hbtq och normer

När: 2019-05-07 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.