Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Boka in dig redan nu på vårens föreläsningar!

När: 2020-04-03 kl. 09:00 - 2020-05-26 kl. 12:00
Hitta hit

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet? Köpare av sexuella tjänster, Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet, Introduktion till hbtq & normer. Välkommen att boka in dig redan nu.

Program våren 2020

Fre 3 april, 09.00-11.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2

Mika-mottagningen: Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende för dig som möter personer i sexuell utsatthet.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter

Annika Emricsson och Anna Isaksson, Mika-mottagningen, Göteborgs Stad

 

Mån 20 april, 9.00-12.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2

SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet? Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet med socialtjänsten, för att därigenom få hjälp att hitta till rätt vård, råd eller stöd på området. Socialarbetare i sin tur vill arbeta mer med frågorna, men uppger att man saknar kunskap och verktyg. SRHR-teamet i Göteborgs stad bjuder nu in till en workshop där deltagarna får ta del av och träna på metoder och arbetssätt som kan användas för att öppna upp för samtal om sexualitet och sexuell utsatthet i mötet med klienter inom socialtjänsten.

Målgrupp: Du som arbetar inom socialtjänsten

Hanna Byström, Socionom och utvecklingsledare i Göteborgs Stads SRHR-team

 

Fre 8 maj, 09.00-12.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2

KAST – Köpare av sexuella tjänster KAST är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar stöd i att bryta det. Under föreläsningen lyfts både kunskapsläge om sexköp och sex som ångestreducering, och erfarenheter från verksamheten om hur man kan arbeta för att förändra destruktiva sexuella beteenden.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter

Maia Strufve och Eva-Lotta Hansson, Kuratorer på KAST, Göteborgs Stad

 

Mån 11 maj, 9.00-12.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2

Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även en nyfikenhet att utforska sin kropp. Barn bör tidigt få åldersadekvat kunskap om kroppen, relationer, sexualitet och rättigheter, samt aktivt stöd i att utveckla och respektera sin egen och andras kroppsliga integritet. Detta kan leda till ökad självkänsla men också minska risken för övergrepp och kränkningar. Men hur går man till väga, och vilket språk passar bäst? Vi kommer prata om hur man kan bemöta barn med kunskap, svara på frågor och hantera situationer relaterade till sexualitet, kroppen och relationer. Vi kommer också titta på hur detta arbete hänger ihop med läroplanen för förskolan (lpfö18) samt Barnkonventionen.

Målgrupp: Du som arbetar med barn inom exempelvis förskolan

Hanna Rahm, Förskolepedagog och utvecklingsledare i Göteborgs Stads SRHR-team

 

Tis 26 maj, 09.00-12.00, Sal: Vinga, Gårdavägen 2

Introduktion till hbtq & normer I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna. Vi kommer att reda ut vad som är vad i hbtq och prata om begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet. Vi kommer också att diskutera hur vi kan stärka ett gott bemötande av alla.

Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter

Hanna Byström och Hanna Rahm, utvecklingsledare, SRHR-teamet, Göteborgs Stad

 

 

Föreläsningarna är kostnadsfria men glöm inte att stämma av med din chef innan du anmäler dig.

Mejla till srhr@socialresurs.goteborg.se om du har frågor.

Välkommen!

 

Vaddå SRHR? Boka in dig redan nu på vårens föreläsningar!

När: 2020-04-03 kl. 09:00 - 2020-05-26 kl. 12:00

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.