Laddar Evenemang

Utbildning: Vilka kostråd ger vi i vården?

När: 2019-04-26 kl. 13:30 - 16:30
Var: Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B
Hitta hit

Välkommen till fortbildning och dialog kring kostens betydelse för hälsan och en lotsning mellan alla matval och nya trender. Fortbildningen tar bland annat upp: Kostens betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Hur ser de Nordiska Näringsrekommendationer ut? Hur väl följer vi rekommendationerna egentligen? Hur bemöter vi nya trender? Får vi lov att äta socker? Varför är det så bra att äta frukt och grönt? Hur läser och tyder jag en innehållsförteckning?

Målgrupp: Medarbetare inom elevhälsan, BUM, BUP, BVC, vårdcentraler, habilitering, rehab m fl.

Utbildare: Maria Abrahamsson-Spasevski, leg. dietist, Centrum för fysisk aktivitet

Utbildning: Vilka kostråd ger vi i vården?

När: 2019-04-26 kl. 13:30 - 16:30
Var: Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Arrangör:

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.