Laddar Evenemang

Utbildning till gruppledare i ABC (anmälan 9/8)

När: 2019-08-09
Hitta hit

Vill du bli gruppledare i föräldrastödsprogrammet ABC? Nu kan du anmäla dig till höstens omgång av gruppledarutbildning i ABC.

ABC är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 3–12 år. Syftet är att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan vårdnadshavare och barn.

Gruppledarutbildning ABC hösten 2019

Under hösten finns två omgångar att anmäla sig till, se tabellen nedan. Det kommer att hållas utbildningar för att bli gruppledare i ABC under våren och hösten varje år.

Utbildningsomgång 1, tisdagar

Instruktörer: Anki Fridlund och Iréne

35 tisdag 27/8      Introduktion 9-12

41 tisdag 8/10       Utbildningsdag 1  kl. 9-16

43 tisdag 22/10     Utbildningsdag 2  kl. 9-16

45 tisdag 5/11       Utbildningsdag 3 kl. 9-16.

47 tisdag 19/11     Utbildningsdag 4. kl. 9-16.

Utbildningsomgång 2, fredagar

Instruktörer: Cissi Elvystig och Lilli-Ann Feverlind

36 fredag 6/9        Introduktion  9-12

40 fredag 4/10      Utbildningsdag 1  kl. 9-16

42 fredag 18/10    Utbildningsdag 2  kl. 9-16

44 fredag 1/11      Utbildningsdag 3  kl. 9-16

46 fredag 15/11    Utbildningsdag 4  kl. 9-16

För att bli ABC-gruppledare i Göteborg ska du:

 • arbeta med föräldrar och/eller barn i minst 2 år.
 • ha vana av att samtala med eller leda grupper för föräldrar.
 • ha egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen.
 • ha möjlighet inom ramen för din tjänst och arbetssituation att hålla i ABC-föräldraträffar efter avslutad utbildning minst en gång per år under en två års period.
 • ha möjlighet att delta på nätverksträffar, fortbildning och handledning i Göteborg efter avslutad utbildning vid minst ett tillfälle per år.
 • kunna hålla föräldraträffar ABC på kvällstid, på olika arenor och i första hand i din egen stadsdel/område, men vid behov kunna hålla i annan stadsdel/område i staden.

Intresseanmälan och urval

Varje utbildningsomgång har 16 platser, totalt 32 platser per termin. Varje stadsdel erbjuds två säkra platser och de resterande 12 platserna fördelas utifrån behov. ABC-samordnare och närmsta chef gör sedan en sammanvägd bedömning och fördelar de platser som varje område har.

Du anmäler ditt intresse genom att:

 • Stämma av med din närmsta chef
 • Ta kontakt med den ABC-samordnare som finns i stadsdelen. Du som arbetar inom stadens utbildningsområden kontaktar de berörda samordnarna, om det är flera.

Angered

Eva-Carin Jeppson

031-365 1773

eva-carin.jeppsson@angered.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo

Elin Lingman

072-856 67 51

elin.lingman@afh.goteborg.se

Centrum

Kariann Knutzen

031-365 74 74

Kariann.knutzen@centrum.goteborg.se

Lundby

Cissi Elvystig

0707 642066

cissi.elvystig@lundby.goteborg.se

Majorna-Linné

Julia Allheim

031-365 90 11

julia.allheim@majornalinne.goteborg.se

Norra Hisingen

Madeleine Högenberg

031-36680 17

madeleine.hogenberg@norrahisingen.goteborg.se

Västra Göteborg

Anne Aldebrink

031-366 47 48

anne.aldebrink@vastra.goteborg.se

Västra Hisingen

Ulrika Högberg

031-366 52 87

Ulrika.hogberg@vastrahisingen.goteborg.se

Örgryte Härlanda

Emelie Eek

031-365 60 12

emelie.eek@orgryteharlanda.goteborg.se

Östra Göteborg

Gabriella Bisette

031- 365 32 39

Gabriella.bissette@ostra.goteborg.se

Utbildningen är gratis för dig som medarbetare (eventuella vikariekostnader står din egen verksamhet för). Lunch och fika ingår vid alla tillfällen. Utbildningen sker på Dalheimers hus i Majorna.

Du behöver stämma av med din närmsta chef innan du anmäler ditt intresse för att bli gruppledare i ABC. Välkommen med din anmälan senast 25 juni 2019.

Information till chef

Här är några saker som är viktiga att tänka på om du har en medarbetar som vill bli gruppledare i ABC:

 • Under utbildningstiden, är tidsåtgången ca 90 h. Detta inkluderar 4,5 schemalagda kursdagar, samt planerandet och genomförandet av föräldraträffar. Detta inkluderar också tid för inläsning av litteratur och hemuppgifter, för att bli certifierad gruppledare i ABC.
 • Efter avslutad utbildning, när din medarbetare håller i föräldraträffar ABC, är tidsåtgången ca 50 h per omgång (5 föräldraträffar + planeringstid)
 • Skapa möjligheten inom ramen för tjänst och arbetssituation för att kunna utbilda sig till gruppledare ABC och hålla i ABC-föräldraträffar.

Du som chef har det slutgiltiga beslutet om din medarbetare har möjlighet och är lämplig att gå utbildningen i ABC, Som stöd, har du den lokala samordnaren för ABC i ditt område, se tabell ovan.

Mer om ABC

ABC är ett av flera föräldrastödsprogram som det finns beslut om att samordna över staden. Generella föräldrastödsprogram och andra föräldrastödjande insatser är aktiviteter som ska bidra till att skapa en god start i livet och att varje barn lyckas i skolan, för en jämlik stad. Föräldrastödet ska utgå från lokala behov och förutsättningar.

Samordningen av ABC består av fyra delar:

 1. Utbildning och kompetensutveckling
 2. Gemensamt anmälningssystem
 3. Kommunikation och material
 4. Uppföljning och utvärdering

Kontakt

Nina Åkeson, processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlik stad

031- 365 52 82, nina.akeson@forskola.goteborg.se

Anna Grunander, processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlik stad

031 – 367 33 99, anna.grunander@grundskola.goteborg.se

Utbildning till gruppledare i ABC (anmälan 9/8)

När: 2019-08-09

Arrangör:

Jämlik stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.