Några barn sitter på golvet och bygger med kaplastavar.