Laddar Evenemang

Translanguaging – kompetensutveckling inom flerspråkig undervisning

När: 2019-09-18
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 10 september
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit

Under läsåret 2019-20 har lärare möjlighet att med hjälp av ledande forskare inom translanguaging utveckla undervisningen för flerspråkiga elever i Göteborg.

Utbildningen vänder sig till lärare i grundskolan som undervisar flerspråkiga elever. Målet är att deltagaren efter träffarna ska:

  • vara förtrogen med de teorier och den forskning som ligger till grund för flerspråkighet och i förlängningen translanguaging
  • kunna designa en flerspråkig undervisning som genomsyras av dessa teorier
  • kunna anpassa undervisningen och ta tillvara på varje elevs erfarenhet och språkliga potential

Deltagaren ska också ha stärkt sin förmåga att:

  • inkludera vårdnadshavare i barnens utbildning
  • samverka med andra lärare, såsom ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare
  • leda ett kollegialt lärande

Upplägg under läsåret

Under åtta träffar under 2019-20 varvas föreläsningar av ledande forskare inom området med workshoppar ledda av utvecklingsledare och lärare med erfarenhet av translanguaging. Mellan träffarna prövar deltagarna sina nya kunskaper i sitt dagliga arbete.

Läs mer om translanguaging

Translanguaging utvecklar språk och identitet

Translanguaging – kompetensutveckling inom flerspråkig undervisning

När: 2019-09-18
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 10 september

Arrangör:

Karin Olsson

Arrangör:

Laura Ruz Haglöf

Arrangör:

Lotten Ekelund

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.