Laddar Evenemang

Teamutbildning: Flerspråkighet i skola och samhälle

När: 2018-01-31
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

5000kr

Hitta hit

Skolpersonalen deltar som ett team och använder tillsammans kunskaperna från kursen i den egna verksamheten. Varje team består av 4-7 personer från respektive skola: skolledare, lärare och personal från elevhälsan.

Grupperna träffas under fem heldagstillfällen med föreläsningar på förmiddagar och arbete i grupper på eftermiddagarna, utifrån F-6, 7-9 och gymnasiet.

Kursens innehåll

• Flerspråkighetsutveckling
• Språk och identitet
• Språkets roll som etnisk och social identitetsmarkör
• Sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling
• Etnocentrism och kulturens roll i synen på andra människor och deras bakgrund
• Frågor kring språklig och kulturell identitet mot bakgrund av arbetet att förebygga radikalisering

Lokal meddelas senare.

Teamutbildning: Flerspråkighet i skola och samhälle

När: 2018-01-31

Arrangör:

Pernilla Andersson Varga

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.