Laddar Evenemang

Stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – rättigheter och möjligheter

När: 2019-10-14 kl. 09:15 - 16:00
Var: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A
Hitta hit

Välkommen till en dag med föreläsningar av forskare och praktiker. Aktuell kunskap presenteras om hur föräldraförmågan kan utvecklas och hur kommunikation och stöd kan anpassas utifrån föräldrarnas och barnens behov.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som i ditt arbete möter föräldrar som har kognitiva svårigheter och till beslutsfattare som vill ta del av aktuell kunskap.

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Arrangör är Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgsregionen, Jönköping University och DART – kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Program

Programmet kommer att uppdateras med tider för programpunkterna.

 • Ett föräldraskapsstöd för alla
  Malin Ekman Aldén – Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Funktionshinder, rättigheter och föräldraskap
  Linnéa Björk och Erik Lindqvist – Utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Vad innebär det att ha kognitiva och kommunikativa svårigheter? Hur kan vi öka delaktighet? Begrepp och vilka vi pratar om.
  Mats Granlund, Professor, Jönköping University
 • Kommunikativ tillgänglighet i föräldraskapsstöd – hur kan vi göra?
  Gunilla Thunberg – Docent, DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Att bedöma föräldrars (o)förmåga. Rättigheter och rättssäkerhet vid tvångsvård av barn till föräldrar med intellektuella funktionshinder
  Katarina Alexius Borgström – Universitetslektor, Stockholms universitet
 • Erfarenheter från föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning
  Ida Runge – Doktorand, Malmö Universitet
 • Nätverk och socialt kapital bland föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning
  Mikaela Starke – Professor, Göteborgs universitet
 • Barn – vet jag vad det innebär. En ny modell för att ge unga på gymnasiesärskola underlag för informerade beslut om vuxenliv och föräldraskap
  Gunnel Janeslätt – med dr., leg arbetsterapeut, SUF Kunskapscentrum och IFV, Uppsala universitet
 • PYC (Parenting Young Children) – ett program för föräldrastöd
  Sabina Wieslander – Familjebehandlare, Åtvidabergs kommun och Johanna Örnstedt – Familjebehandlare, Motala kommun

Kostnad

300 kr exklusive moms. I priset ingår lunch samt fika på för- och eftermiddag.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 4/6. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Avgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 4 juni.

Stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – rättigheter och möjligheter

När: 2019-10-14 kl. 09:15 - 16:00
Var: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Arrangör:

Länsstyrelsen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.