Laddar Evenemang

Språklig sårbarhet i förskola och skola

När: 2018-06-07 kl. 13:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

500kr

Hitta hit

Hur kan vi genom vårt förhållningssätt, undervisning och lärmiljö, det vi kallar pedagogiken, stödja våra elever?

Barbro Bruce, leg. logoped och biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad, presenterar fyra decenniers erfarenhet, forskning och försök att förstå språkutvecklingsproblematik (developmental language disorder, DLD).

Hon talar från logopedens perspektiv men har även blicken riktad på mötet mellan språkliga förväntningar och möjligheter i skola och kamratliv. Barbro Bruce försöker sätta ord på och kommunicera sin förståelse av vad som sker – eller riskerar att ske – när språkutvecklingen inte går som på räls, vilka känslor och konsekvenser det kan få för barnet, både i ett nu-perspektiv och på lite längre sikt i tonåren och sedan i vuxenlivet.

Målgrupp: Förskollärare, lärare, specialpedagoger/speciallärare F-år 3 samt grundsärskolan

Språklig sårbarhet i förskola och skola

När: 2018-06-07 kl. 13:00 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Marie Olander

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.