Laddar Evenemang

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen

När: 05/03 kl. 08:15 - 12:30
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit
En elev sitter vid en skolbänk och läser en bok.

Varmt välkommen till en inspirationsdag med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen!

Alla skolämnen har språkliga krav, förmågor och ett specifikt ämnesspråk som varje ämneslärare själv ansvarar för.

Forskning visar entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan.  Under denna förmiddag är du som är lärare, skolledare eller annan personal i undervisning inom grundskolan välkommen att ta del av språkutvecklande arbetssätt från flera verksamhetsformer och dela med dig av dina egna erfarenheter.

Du kommer att få lyssna på fyra korta föreläsningar. Därefter blir det workshop .

  • Språkprojektet/Binogi: Grundskoleförvaltningen deltar i Språkprojektet och genom det får alla elever och lärare tillgång till det flerspråkiga läromedlet Binogi. Projektet berättar om den forskning som pågår samt utvecklingen av läromedlet Binogi. Under eftermiddagen kan du som anmäler dig också delta i en “hands on“-workshop med Binogi. https://www.binogi.se/

 

  • Språkutvecklande i alla ämnen! Ja, visst! Språk- läs- och skrivutvecklarna Anna Jutnäs och Petra Andersson är högstadielärare som arbetat länge på skolor med hög andel flerspråkiga elever. Vad innebär egentligen ett språkutvecklande arbetssätt? Anna och Petra ger dig hörnstenarna i hur du kan arbeta för att stötta elevernas språk- och kunskapsutveckling – i alla ämnen med utgångspunkt i Binogis filmmaterial. Efter fikat finns det möjlighet att delta i  en workshop, där du får testa några språkutvecklande lektionsupplägg.

 

 

  • Språkcentrum presenterar projektet Bedömning av grundläggande kunskaper,  ett samarbete mellan Kungsbacka och Göteborg, som tar sig an skollagens skrivelse om att elever bara får läsa ämnet modersmål om de har grundläggande kunskaper i språket. Utgångspunkten är ett befintligt material som utvecklats i Kungsbacka, och som nu bearbetas för användning i Göteborg.
    Efter fikat finns det möjlighet att delta i ett samtal med presentatörerna.

Inställt: Utifrån granskning av forskning och beprövad erfarenhet pågår ett projekt med modersmålslärare som utvecklar undervisningen i arabiska. De fördjupar sig i svårigheterna med att lära sig läsa och skriva på arabiska och komma fram till förslag hur modersmålslärare på effektivt sätt kan undervisa i språket.

 

Preliminärt program 

8.15 – 10.00 föreläsningar

10.00 – 11.45 fika och workshops

11.45 – 12.30 delge insikter från workshops och utvärdering

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen

När: 05/03 kl. 08:15 - 12:30
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.