Laddar Evenemang

Skolbibliotekskonferens – Skolbibliotekets förstärkta roll i den nya skollagen

När: 2017-10-17 kl. 09:00 - 16:00
Var: Frölunda Kulturhus Stora Salen,
Sal/Rum: Stora salen
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

200kr

Hitta hit

Detta är en heldag för dig som jobbar i, ansvarar för eller har intresse av skolans bibliotek.

Höstens nya barn- och ungdomsböcker

Christina Wedenmark, BTJ och bibliotekarie på Mölnlycke bibliotek börjar dagen med att presentera höstens barn- och ungdomsböcker.

Är det bara att googla? Sant, falskt eller mittemellan

Den digitala utvecklingen har aldrig gått så fort som nu. På 20 år har vi gått från att en bråkdel av befolkningen kunde publicera sig till att i stort sett alla kan det. Larmet går om faktaresistens, spridning av alternativa fakta och ”fake news”. Hur kan vi avgöra vad som är fakta, förklaring eller åsikt när både förklaringar och åsikter ofta framställs som just fakta? Sökteknik, sökkritik och källkritik är nödvändiga färdigheter att ha i dagens samhälle.

Skolbibliotekets roll stärks i de nya läroplanerna och har en betydelsefull roll i skolans utökade uppdrag att främja elevernas digitala kompetens och möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter, förstå risker samt för att kunna värdera information.

Linda Spolén, skolbibliotekskonsulent och utbildare i programmering kommer att berätta mer om ämnet. Linda Spolén är också läromedelsförfattare i ämnet. Hon har också bidragit med innehåll i Skolverkets fortbildningsmoduler ”Digitalisering”.

Eftermiddagen kommer att ägnas åt Workshops utifrån förmiddagens föreläsning.

Utförligt program finns på vår enhetssida http://goteborg.se/skolbibliotekscentralen

 

Skolbibliotekskonferens – Skolbibliotekets förstärkta roll i den nya skollagen

När: 2017-10-17 kl. 09:00 - 16:00
Var: Frölunda Kulturhus Stora Salen,
Sal/Rum: Stora salen

Arrangör:

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.