Laddar Evenemang

Reflekterande högläsning i förskoleklass

När: 2019-03-08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

2200kr

Hitta hit

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man samtalar kring det man läser.

I samverkan med Grundskoleförvaltningen erbjuder Center för skolutveckling en fortbildning som fokuserar på högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för Teachers College Reading and Writing Project.

Fortbildningen riktar sig till lärare i förskoleklass och sträcker sig över tre heldagar: Fredag 8 mars, torsdag 28 mars och torsdag 2 maj. Obs! anmälan gäller för alla tre dagarna.

Under förmiddagarna erbjuds föreläsningar och workshops. Arbetet fortsätter därefter tillsammans med kollegor under eftermiddagarna, med möjlighet till fördjupande kollegiala samtal, reflektion och planering.

Det är en fördel om alla i arbetslaget tillsammans kan delta i fortbildningen. Det ökar möjligheten till kollegialt lärande vid den enskilda skolan. Fortbildningen kommer att knyta an till delar av Skolverkets kartläggning Hitta Språket. Fortbildningen leds av utvecklingsledare Karin Olsson, Center för skolutveckling, och verksamhetsutvecklare Annika Andréasson, Grundskoleförvaltningen.

Reflekterande högläsning i förskoleklass

När: 2019-03-08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.