Laddar Evenemang

Reflekterande högläsning i förskoleklass

När: 2017-09-14 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

Uppskattad fortbildning i reflekterande högläsning
Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man samtalar kring det man läser. Cfs erbjuder en fortbildning som fokuserar på högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för Teachers College Reading and Writing Project.

Vem riktar sig fortbildningen till?
Fortbildningen riktar sig till lärare i förskoleklass. Under förmiddagarna erbjuds föreläsningar och workshoppar. Arbetet fortsätter därefter tillsammans med de egna kollegorna under eftermiddagarna, med möjlighet till fördjupande kollegiala samtal, reflektion och planering.

Det är en fördel om alla i arbetslaget tillsammans kan delta i fortbildningen. Det ökar möjligheten till kollegialt lärande på den enskilda skolan.

Fortbildningens omfattning (anmälan gäller för alla tre dagarna)
Torsdag 14 september klockan 8:30 -16:00
Torsdag 5 oktober klockan 8:30 -16:00
Torsdag 26 oktober klockan 8:30 -16:00

Fortbildningen leds av:
Utvecklingsledarna Annika Andréasson och Karin Olsson.

Reflekterande högläsning i förskoleklass

När: 2017-09-14 kl. 08:30 - 16:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Annika Andreasson

Arrangör:

Karin Olsson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.