Laddar Evenemang

Praktisk kunskap om trauma

När: 2019-05-07 kl. 08:30 - 16:00
Hitta hit

För dig som möter nyanlända barn och ungdomar i ditt dagliga arbete.

För dig som möter nyanlända barn och ungdomar i ditt dagliga arbete

En utbildningsdag för dig som i ditt dagliga arbete möter barn och ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserade händelser. Detta kan exempelvis handla om utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, krig och flykt. En del av dagen fokuserar på psykisk ohälsa ur ett interkulturellt perspektiv.

Utbildningen innehåller praktiska verktyg i bemötandet som du kan använda i ditt arbete. Metoden för utbildningsdagen är föreläsning, filmvisning, gruppövningar och gruppdiskussioner, Genom interaktiva metoder ges deltagarna möjlighet att koppla teorin till sin egna yrkespraktik.

Tid: Tisdag 7 maj 2019 kl 08.30–16.00
Plats i centrala Göteborg meddelas i bekräftelse som skickas ca två veckor före kursstart.

Sista anmälningsdag: 15 april 2019

Utbildningsdagen är en vidareutveckling av kurser somgenomfördes inom ESF-projektet ”Nya Grannar” under2017-2018 och som nådde över 1700 medarbetare och chefer i GR-kommunerna.

Praktisk kunskap om trauma

När: 2019-05-07 kl. 08:30 - 16:00

Arrangör:

Göteborgsregionen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.