Laddar Evenemang

#PopUpDig18 – Konferens om skolans digitalisering

När: 2018-06-19 kl. 08:30 - 16:30
Var: Pedagogen Hus B Lokal BE 015, Västra hamngatan 25, hus B
Hitta hit

Årets konferens har temat digital kompetens och kommer att beröra såväl arbetet som pågår i skolsverige just nu kring den reviderade läroplanen, som internationella utblickar och forskningsbaserade diskussioner om vad digital kompetens, digital literacy, digitalt medborgarskap är och bör vara.

Tema: Digital kompetens
Två internationella keynotes gästar oss och båda är involverade i projekt och frågor kring digital kompetens, fil dr Luci Pangrazio, med intresse för hur elever tillägnar sig kritiskt förhållningssätt till digital teknologi, och professor Neil Selwyn som med en kritiskt positiv ingång forskar och föreläser om teknologi i utbildning. Du möter också oss göteborgsforskare där vi presenterar och bjuder in till diskussion om digital kompetens från förskola och uppåt, inom olika ämnesområden, kring aktuella frågor och i relation till digitala applikationer.

Konferensen vänder sig till dig inom förskolan och skolan – pedagoger, rektorer, kommunala och nationella skolutvecklingsenheter – och är avgiftsfri. Vi bjuder på keynotes, föreläsningar, symposier och interaktiva former som workshops och forum för diskussion.

#PopUpDig18 – Konferens om skolans digitalisering

När: 2018-06-19 kl. 08:30 - 16:30
Var: Pedagogen Hus B Lokal BE 015, Västra hamngatan 25, hus B

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.