Laddar Evenemang

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

När: 2019-05-10 kl. 08:00 - 2019-12-31 kl. 17:00
Var: Medverkande skolakommun,
Hitta hit

Under 2019 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningarna genomförs i form av halvdagsföreläsningar för all personal på en skola och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner.

Föreläsningarna och workshopen utgår från det nyligen uppdaterade stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

Kostnad och lokal

Utbildningarna är gratis. Medverkande skola eller kommun står för lokal, lunch och fika.

Målgrupp

Skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet.

Syfte

Det övergripande syftet är att verksamma inom skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 timmar

All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar. Innehåll:

  • Genomgång av grundläggande begrepp
  • Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
  • Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
  • Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
  • Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar

Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande.

Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer.

Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen.

Innehåll:

  • Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv
  • Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.

Uppföljning

Cirka ett halvår efter genomförd föreläsning och workshop har vi ett uppföljningssamtal med en representant från respektive skola. Samtalet tar cirka 30 minuter.

Syftet med uppföljningen är att ge möjlighet till rådgivning kring skolans arbete med hbtq-frågor och att inventera eventuella behov av ytterligare insatser under kommande år.

Material

Alla deltagare får ett exemplar av vårt material Öppna skolan! Om hbtq-normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet (2019).

Intresseanmälan

Vi tar emot intresseanmälningar löpande i mån av resurser. Vid ett stort antal intresseanmälningar görs ett urval av skolor som medverkar.

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

När: 2019-05-10 kl. 08:00 - 2019-12-31 kl. 17:00
Var: Medverkande skolakommun,

Arrangör:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.