Laddar Evenemang

Ny som skolbiblioteksansvarig? Vad innebär uppdraget?

När: 2018-10-10 kl. 13:00 - 16:00
Var: Frölunda Kulturhus,
Hitta hit

Detta är en grundkurs för dig som fått det viktiga uppdraget att utveckla skolans bibliotek!

Vi får gratulera till ett roligt och viktigt uppdrag som du har fått! Men vad innebär det? Du kommer här att få en grundutbildning i vad det innebär att utveckla skolans bibliotek.

TVÅ ONSDAGAR i HÖST är inbokade (Första tillfället på Frölunda kulturhus)

Datum: 10 oktober och 21 november kl 13.00-16.00 – med en paus med enkel fika

Har du frågor eller tankar runt vad du vill vi ska ta upp under grundutbildningen så maila Marie Skantze marie.skantze@grundskola.goteborg.se. Flera av er har erfarenheter som vi gärna vill ta del av och ta tillvara den kompetens som finns i gruppen.

Här kommer några punkter som vi kommer att beröra mer eller mindre under kursen: Skolbibliotek i styrdokument Vad säger lagen? Vilka styrdokument gäller? Definitionen: Skolbibliotek Rektorns roll Arbetsuppgifter: Från inköp till utlån Behöver jag börja med att gallra? Varför ska man gallra? Är biblioteket digitaliserat? Ett inkluderande skolbibliotek (nerladdning, länkar o appar) Läsfrämjande via skolbiblioteket Skolbiblioteket och digitaliseringen Informationssökning – Sökkritik Källkritik Hur skriver man en handlingsplan? Varför? Hur marknadsför man skolbiblioteket och dess kompetens? Hur Skolbibliotekscentralen kan stötta dig.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

Ny som skolbiblioteksansvarig? Vad innebär uppdraget?

När: 2018-10-10 kl. 13:00 - 16:00
Var: Frölunda Kulturhus,

Arrangör:

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.