Laddar Evenemang

Nätverksträff för hållbar stadsutveckling (Lär-SUD)

När: 2019-02-01 kl. 14:00 - 16:30
Var: GR, Anders Personsgatan 8
Hitta hit

Är du lärare eller skolledare som arbetar med lärande för en mer hållbar stadsutveckling? Då är du välkommen till Projektverkstad i nätverket Lär-SUD. Träffen är till för dig som har en idé som du vill förverkliga, träffa andra med liknande tankar och få tips på vart ni kan söka pengar för att genomföra idén.

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Medverkande

  • Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om erfarenheterna från den första utlysningen av ULF-avtal. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. UHR, Universitets-och högskolerådet. Hur kan skolan samverka med olika organisationer inom olika utbildningsområden genom internationella samarbeten? Inom ramen för Universitets-och högskolerådets internationella program är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder och olika typer av organisationer för att utveckla förskolan/skolans undervisning och övergripande arbete. Du kommer att få mer information om UHR:s olika bidragsfinansierade program, ta del av goda exempel, identifiera de behov förskolan/skolan har och börja skissa på projektidéer.
  • Mikael Olsson, forskare vid Göteborgs universitet. Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och studera biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor. VIRTUE syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever men bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. VIRTUE-s utvecklas nu till en europeisk skolresurs med stöd av Erasmus+.

Anmälan

Anmäl dig senast den 29/1.

Nätverksträff för hållbar stadsutveckling (Lär-SUD)

När: 2019-02-01 kl. 14:00 - 16:30
Var: GR, Anders Personsgatan 8

Arrangör:

Mistra Urban Furures

Arrangör:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Arrangör:

Universitets- och högskolerådet

Arrangör:

GR Utbildning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.