Laddar Evenemang

Mötesplats läsning: Kodfokus och meningsfokus i F-3

När: 05/09 kl. 15:30 - 17:30
Var: Plats meddelas senare,
Hitta hit
Två elever är böjda över en lärobok. En pekar och en skriver.

Mötesplats läsning är en serie oberoende tillfällen med läsundervisning i fokus. Varje tillfälle består av en inledande föreläsning som följs av möjlighet till samtal eller workshop. Detta mötesplatstillfälle riktar blicken mot phonics, och hur fokus på avkodning och förståelse kan anpassas till barns och elevers förutsättningar och behov, från förskolan och in i skolans tidiga årskurser.

Är du medarbetare i grundskoleförvaltningen och anmäld till inriktningen Tidig läs- och skrivundervisning F-3 (svenska och sva)? Denna mötesplats är ett av de tillfällen som ingår i den inriktningen och du behöver inte anmäla dig separat till det här tillfället.

Målgrupp

Förskollärare och lärare i F-3 anställda i Göteborgs Stad

Kostnad

Gratis

Innehåll

Föreläsare: Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Tillfället handlar om hur kodfokus och meningsfokus i undervisningen kan anpassas till barns och elevers förutsättningar och behov, från förskolan och in i skolans tidiga årskurser.

Redan i förskola och förskoleklass kan läraren skapa undervisning som stöttar barnens framtida läsförmåga, exempelvis genom språklekar som främjar fonologisk medvetenhet och förmåga att urskilja språkljud och koppla till bokstäver.

I högläsning kan läraren hjälpa barnen att upptäcka skriften, utforska språkljud i ord, utveckla språket och lära sig nya ord och begrepp. I förskoleklass fortsätter undervisningen med utgångspunkt i elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar.

Den tidiga läsundervisningen blir sedan mer strukturerad och systematisk i lågstadiet där fokus är på ordavkodning och läsförståelse i olika ämnesområden.

Anmälan

Anmäl dig i Utbildningsportalen

Kontakta oss

Vid frågor kontakta susanne.staf@educ.goteborg.se eller lisa.molin@educ.goteborg.se

Mötesplats läsning: Kodfokus och meningsfokus i F-3

När: 05/09 kl. 15:30 - 17:30
Var: Plats meddelas senare,

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.