Laddar Evenemang

MI-utbildning för elevhälsan och rektorer

När: 2018-01-03 - 2018-01-04
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Pris:

Inom Göteborg

900kr

Övriga kommuner

1800kr

Hitta hit

Motiverande samtal, två dagar

Under två dagar, 3-4 januari 2018, genomförs en grundutbildning i MI för elevhälsan och rektorer. MI är en samtalsmetod i syfte att stödja människor i olika former av förändring. MI är en evidensbaserad metod som har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande för både klient/patient och rådgivare än traditionell rådgivning. Metoden används idag på de flesta livsstilsområden såsom alkohol, droganvändande, tobaksavvänjning samt förändringar i livsstil.

Metoden baseras på ett grundläggande förhållningssätt som är icke-dömande, engagerat, empatiskt, respekterande och som betonar individens självbestämmande. Genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar leds individen mot en ökad beredskap för förändring genom att skapa diskrepans, lösa eventuell ambivalens och göra ett eget åtagande.

Anmälan är bindande efter den 15 december 2017.

I priset ingår också kaffe och macka på förmiddagen och kaffe och frukt på eftermiddagen. Lunch ingår inte.

MI-utbildning för elevhälsan och rektorer

När: 2018-01-03 - 2018-01-04
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Maria Amström

Arrangör:

Lena Simonson Garsbo

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.