Laddar Evenemang

MI, motiverande samtal

När: 2019-01-22 - 2019-01-23
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Pris:

Inom Göteborg

950kr

Övriga kommuner

1900kr

Hitta hit

Under två dagar genomförs en grundutbildning i MI för elevhälsans professioner och rektorer. MI är en samtalsmetod i syfte att stödja människor i olika former av förändring. MI är en evidensbaserad metod som har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande för både klient/patient och rådgivare än traditionell rådgivning.

Metoden används idag på de flesta livsstilsområden såsom alkohol, droganvändande, tobaksavvänjning samt förändringar i livsstil. MI baseras på ett grundläggande förhållningssätt som är icke-dömande, engagerat, empatiskt, respekterande och som betonar individens självbestämmande. Genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar leder man individen mot en ökad beredskap för förändring.

Anmälan är bindande efter den 15 januari 2019.

MI, motiverande samtal

När: 2019-01-22 - 2019-01-23
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen

Arrangör:

Maria Amström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.