Laddar Evenemang

Matematisera F-5: Workshopserie

När: 2019-10-15 kl. 15:00 - 17:30
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Sista anmälningsdag: 30 september
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

250kr

Hitta hit
Siffror i olika färger

Utbildningen bygger på ett kollegialt lärande i matematik F-5. Utgångspunkten är boken: Unga matematiker i arbete av Catherine Twomey Fosnot och Maarten Dolk. Vi diskuterar utifrån litteraturen, har tre träffar samt planerar undervisningsmoment som vi utför mellan träffarna.

Inspirationen kommer från Mathematics in the City, City College New York, som utgår från en undervisning där elever stöttas i att kommunicera och argumentera utifrån matematiska vardagliga dilemman. Grunden är att läraren har en djup didaktisk kunskap om hur elever erövrar matematik.

Det är en fördel om flera i ett arbetslag kan delta i utbildningen då det ökar möjligheten till kollegialt lärande vid den enskilda skolan. Deltagarna ansvarar själva för att införskaffa litteratur.

Fortbildningen leds av utvecklingsledare Annette Mitiche på Center för skolutveckling och matematikutvecklare Margareta Laumann.

Tider 
15/10 Hotell Kusten, lokal Viken kl 15:00-17:30
12/11 Burgården, lokal Carmen kl 15:00-17:30
3/12 Hotell Kusten, lokal Viken kl 15:00-17:30

Matematisera F-5: Workshopserie

När: 2019-10-15 kl. 15:00 - 17:30
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Sista anmälningsdag: 30 september

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.