Laddar Evenemang

Lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på lärande om tal

När: 21/02 kl. 15:00 - 16:15
Var: Via zoomlänk på webbplats,
Hitta hit

Välkommen till detta seminarium där en studie om möjligheter och begränsningar med lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på förskolebarns lärande om tal presenteras.

Tidigare studier har visat att barn som tidigt utvecklar en god taluppfattning påverkar deras senare skolprestationer positivt (Ginsburg et al., 2008). Det finns dock ingen konsensus om hur matematikundervisning ska utformas för yngre barn (Björklund & Palmer, 2019). Utifrån den svenska läroplanen ska undervisning stimulera och utmana barn att utveckla kunskaper och färdigheter i matematik, där leken ska ligga till grund för målstyrd undervisning. Lekresponsiv undervisning (LRU, se Pramling et al., 2019) är en ny teori om hur man utformar undervisning genom lek utan att bortse från lekens väsentliga egenskaper. Fokus i denna teori är att barnen tillsammans med läraren kan utveckla nya kunskaper utan att barnens handlingskraft eller narrativet i leken går förlorad.

Under seminariet kommer föreläsaren att presentera sin studie som syftar till att utforska möjligheter och begränsningar med lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på förskolebarns lärande om tal. Särskilt intresserar hon sig för hur lekresponsiv undervisning om tal kan designas och genomföras i förskolan.

_______________________

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Seminarieserien är öppen för alla intresserade.

Lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på lärande om tal

När: 21/02 kl. 15:00 - 16:15
Var: Via zoomlänk på webbplats,

Arrangör:

IPKL, Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.