Laddar Evenemang

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

När: 2019-04-04 kl. 18:00 - 20:00
Var: Pedagogen hus A, Västra hamngatan 25
Sal/Rum: sal AK2 136, källaren
Hitta hit

Dagen tar upp forskningsbaserade insatser (F-Gy) för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Jakob Åsberg är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet, där han undervisar och forskar om läs- och skrivsvårigheter och om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs- och skrivutredningar med barn och ungdomar. Jakob deltog i expertgruppen för SBU-projektet om dyslexi, 2012-2014.

Jakob kommer att prata om överlappet mellan olika neuropsykiatriska svårigheter och läs- och skrivsvårigheter ur teoretiska och praktiska perspektiv.

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

När: 2019-04-04 kl. 18:00 - 20:00
Var: Pedagogen hus A, Västra hamngatan 25
Sal/Rum: sal AK2 136, källaren

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.