Laddar Evenemang

Lärmiljö och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, del 3

När: 2017-09-14 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

550kr

Hitta hit

Föreläsningsserie i tre delar: Kunskap, tips och tankar kring hur man anpassar och utmanar i lärmiljön kring barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) (OBS! Separat anmälan till varje tillfälle).

Tillfälle 3: För elever som har större svårigheter än andra är samarbetet mellan skolan och familjen ofta av avgörande betydelse. Hur skapar vi bra samarbetsklimat och vilka fallgropar behöver vi undvika?

Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall, leg.psykolog, handledare, utbildare och författare

Lärmiljö och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, del 3

När: 2017-09-14 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Marie Olander

Arrangör:

Gunilla Carlsson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.