Laddar Evenemang

Lärledarutbildning – Utveckla ert kollegiala lärande

När: 2019-01-24 kl. 09:00 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Pris:

Inom Göteborg

1000kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit

Center för skolutveckling erbjuder en helhetssatsning för att stödja kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till denna lärledarutbildning som startar i januari 2019 och består av åtta heldagsträffar, fördelat på fyra per termin.

Center för skolutveckling bjuder in till lärledarutbildning som startar i januari 2019 och pågår under hela läsåret. Utbildningen riktar sig till pedagoger inom alla skolformer, med uppdrag att leda det kollegiala lärandet och kommer att anpassas efter deltagarnas behov.

Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna utgår från sina uppdrag i sin verksamhet. Deltagarna kommer att fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar.

Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger på beprövad erfarenhet.

Kursdatum

  • 24 januari
  • 28 februari
  • 7 mars
  • 19 april

Höstterminens fyra datum meddelas senare.

Lärledarutbildning – Utveckla ert kollegiala lärande

När: 2019-01-24 kl. 09:00 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Arrangör:

Lotten Ekelund

Arrangör:

Per Fagerström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.