Laddar Evenemang

Lärledarutbildning

När: 2018-09-13
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

1000kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit

Center för skolutveckling gör en helhetssatsning för att stödja kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till denna lärledarutbildning som startar i augusti 2018 och pågår under hela läsåret.

Kursens upplägg och innehåll
Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i utmaningar från sin verksamhet. Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger på beprövad erfarenhet. Deltagarna kommer att få fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. Deltagarna kan med fördel påbörja sitt lärledarskap under utbildningens gång och kommer då också att erbjudas handledning på handledning.

Lärledarutbildningens kursdatum
13/9, 24/10, 8/11 och 12/12. Vårens fyra datum meddelas senare.

Anmälan via e-post
Förskolechefen och/eller rektorn anmäler kursdeltagare via e-post till Lotten Ekelund: lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Lärledarutbildning

När: 2018-09-13
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Lotten Ekelund

Arrangör:

Per Fagerström

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.