Laddar Evenemang

Kurs: Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Läsåret 21/22

När: 2021-09-07 kl. 08:30 - 12:00
Sista anmälningsdag: 10 augusti
Hitta hit
Personer

Skolverket erbjuder dig som arbetar inom elevhälsan att tillsammans med din rektor få stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här får du hjälp att leva upp till förstärkta krav i läroplanen som börjar gälla hösten 2022 angående hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.

Målgrupp

Rektor/biträdande rektor och elevhälsopersonal huvudsakligen, i grupp knutna till en skola. Inga enskilda deltagare kommer att välkomnas.

Upplägg

Förberedelse

Alla deltagare tar del av inspelade föreläsningar som skickas ut i slutet av augusti.

Tisdag 7:e september kl 8:30-12:00

Uppstart, föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur skolan kan göra en kartläggning av nuläget i förhållande till skolans styrdokument.

Vecka 41

Workshop om att analysera kartläggningen, bedöma utvecklingsbehov och att sätta mål.

Vecka 46

Workshop om att planera för utvecklingsarbete.

Vecka 3

Workshop om att genomföra och följa upp. Det planerade utvecklingsarbetet pågår på skolan under hela vårterminen 2022. Till juni 2022 bjuder Skolverket in till en återsamling och gemensam uppföljning, utvärdering och samtal om fortsatt stödbehov.

Kurs: Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Läsåret 21/22

När: 2021-09-07 kl. 08:30 - 12:00
Sista anmälningsdag: 10 augusti

Arrangör:

Skolverket

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.