Laddar Evenemang

KAST – köpare av sexuella tjänster

När: 2019-09-25 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg
Hitta hit

KAST är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar stöd i att bryta det. Under föreläsningen lyfts både kunskapsläge om sexköp och sex som ångestreducering, och erfarenheter från verksamheten om hur man kan arbeta för att förändra destruktiva sexuella beteenden.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter

Föreläsare: Maia Strufve och Eva-Lotta Hansson, kuratorer på KAST, Göteborgs stad

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Föreläsningen är kostnadsfri.

KAST – köpare av sexuella tjänster

När: 2019-09-25 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.