Laddar Evenemang

Introduktion till hbtq & normer

När: 2019-11-21 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg
Hitta hit

I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna. Under en halvdag kommer vi att diskutera och fördjupa oss i begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet.

Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter

Föreläsare: Hanna Byström och Hanna Rahm, utvecklingsledare SRHR-teamet, Göteborgs Stad.

Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Varför? 2019 började Göteborgs stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Introduktion till hbtq & normer

När: 2019-11-21 kl. 09:00 - 12:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Sal/Rum: Vinga, Gårdavägen 2, Göteborg

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.